Brede school Presikhaven

Het beste voor het kind, dat is waarvoor organisaties in MFC Presikhaven met elkaar samenwerken. Een veilige omgeving, waar het kind kan leren en kan spelen, maar ook kan vallen en weer opstaan. We nodigen kinderen uit om de wereld te ontdekken en nodigen ouders uit om samen met ons de kinderen een uitdagende leeromgeving te bieden.
 
De brede school heeft een aantal speerpunten: 

  • “over en weer”: een goede omgang tussen kinderen, ouders en medewerkers met zorg voor elkaar en de omgeving.
  • Doorgaande ontwikkeling van peuterspeelzaal/dagverblijf naar basisschool en naar voortgezet onderwijs.
  • Een breed educatief aanbod, met een ruime keuze aan activiteiten na schooltijd.
  • Ouderbetrokkenheid: samenwerking tussen ouders en instellingen tbv de ontwikkeling van het kind.

Info: g.mulder@rijnstad.nl
Telefoon: 06-52714336